Ban- och fältskytte

Banskjutning

sker mot tioringad pistoltavla från 25 meters avstånd. Tävlingarna skjuts i ett antal serier om 5 skott på en tid av 6 minuter. Detta skytte sker i tre olika klasser kallade vapengrupper och indelningen ser ut som följer:

Vapengrupp A är för grovkalibriga halvautomatiska pistoler i kaliber .32 till .45. Magnumkalibrar är inte tillåtna. Vapnen skall vara av tjänstevapenstyp d.v.s. sådana vapen som t.ex. militär och polis använder. Närmare beskrivning av utformning och tillåtna vapen finns i skyttehandboken.

Vapengrupp B är för grovkalibriga vapen som faller utanför grupp A, som skillnad kan bl.a. nämnas att vapen i B får ha ställbara anatomiska kolvar. Även grovkalibriga revolvrar skjuter i Bana B.

Vapengrupp C är för finkalibriga vapen i kaliber .22, både pistoler och revolvrar ingår i denna vapengrupp.

Fältskjutning

som namnet antyder, sker på avlyst plats ute i terrängen och avstånden varierar, vilket även skjuttid samt målens utseende och storlek gör. Vid en fältskjutning så har man inrättat ett antal stationer och skyttarna går i patrull till dessa. Serierna skjuts om sex skott och tiderna varierar mellan de olika vapengrupperna, men vanligtvis ligger tiderna mellan 10 och 20 sekunder. Målen kan vara flera på en station, ända upp till sex stycken. De kan även vara av rörlig karaktär för att ytterligare öka svårighetsgraden. Vapengrupperna vid fältskjutning är desamma som vid banskjutning, förutom att de revolvrar som tävlar i grupp B vid banskytte här har en egen klass eftersom de korta skjuttiderna är en försvårande omständighet för revolverskyttar.


Sök

Senaste inläggen

Senaste kommentar

    Kategorier